W Stronę Demokracji Bezpaństwowej opublikowane!

Okładka "W stronę demokracji bezpaństwowej" - A. Ocalan, J. Biehl, D. Dirik, K. Nawratek

Kliknij, aby pobrać ebook!

Demokracja tam tylko wyrasta, gdzie jest potrzebą mas ludowych. Zjawia się ona jako reakcja przeciwko zachłanności państwa, jako konieczna obrona samorodnych instytucji, zorganizowanych interesów ekonomicznych i kulturalnych ludu przeciw biurokracji.”

Edward Abramowski

Nie było nam dane wyruszyć do Kobane, aby z pierwszej linii frontu relacjonować wydarzenia. Mogliśmy jedynie z daleka, posiłkując się relacjami innych i zmysłem analitycznym, przedstawiać Czytelni(cz)kom historię oblężenia i implikacje tego, co się działo. Dzisiaj, gdy Kobane jest już wolne, a ISIS jest w militarnym odwrocie, najwyższy czas, abyście dowiedzieli się, skąd wzięła się Rojava, jakie są jej korzenie ideowe i jaka ideologia z nich wyrosła. Albowiem, kiedy obrończynie i obrońców Kobane pytano, dlaczego tak nieustępliwie walczą, odpowiadały zawsze, że walczą o idee Rojavy, o wartości ważne dla całej ludzkości.

Jesteśmy przekonani, że dla europejskiej kultury politycznej konfederalizm demokratyczny, ucieleśniony w Autonomii Rojavy, jest ważny. Jest ważnym przykładem praktycznego wdrażania samorządności i sprawiedliwego ustroju, w skrajnie nieprzyjaznym otoczeniu. Tym, czym dla mieszkańców Ameryk (zwłaszcza ich łacińskiej części) jest społeczeństwo neozapatystowskie w meksykańskim Chiapas, tym dla nas stać się może Autonomia Rojavy i kurdyjskie dążenie do konfederalizmu demokratycznego.

Zarówno myśl Bookchina, jak i praktykę Rojavy, chcemy wprowadzić do polskiego dyskursu politycznego. Planujemy następne publikacje, zarówno badające założenia ideologiczne, jak i opisujące praktykę ich wdrażania. Jeśli uda nam się wzniecić dyskusję, zasiać ferment i wzbudzić refleksję, uznamy to za spełnienie naszej misji.

Niniejsza publikacja nie mogłaby się ukazać bez życzliwości i wsparcia wielu osób, a w szczególności Laurance’a Bahri i Sherman’a Ghazi, którzy dali impuls do rozpoczęcia realizacji projektu.

Zespół The International Initiative „Freedom for Abdullah Ocalan – Peace in Kurdistan”, który skompilował i przetłumaczył na angielski i niemiecki „Konfederalizm Demokratyczny”, wyraził zgodę na wykorzystanie tej fundamentalnej pracy jako rdzenia naszego zbiorku.

Autorki i Autorzy pozostałych tekstów oraz ilustracji zechcieli wesprzeć publikację, udostępniając je bezpłatnie i na otwartej licencji.

Wreszcie sympatycy Freelabu, zwolennicy Autonomii Rojavy oraz nasi przyjaciele z sieci i nie tylko, zapewnili nam wsparcie i pokrzepiającą krytykę.

Dziękujemy im wszystkim.

O ile nie zaznaczono inaczej, materiały w niniejszym zbiorze opublikowane są na zasadach Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Zasadach – Międzynarodowe – 4.0

Creative Commons License
W Stronę Demokracji Bezpośredniej by FreeLab and respective Authors is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Alternatywna lokalizacja plików (więcej formatów): Archive.org (pamiętamy o Aaaronie Swartzu).

Advertisements
About

Turning stories into reality.

Tagged with: , ,
Posted in Po polsku
2 comments on “W Stronę Demokracji Bezpaństwowej opublikowane!
  1. […] Od lat 1990, w związku z upadkiem bloku wschodniego, PKK zaczęła szukać nowej tożsamości — bo Turcja nie zmieniła swojej polityki. Do mniej więcej 2004 trwało przeorientowanie PKK z partii typu stalinowskiego na całkiem nowy kierunek — konfederalizm demokratyczny. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: