Apel Administracji Kantonu Kobane

do międzynarodowych organizacji pomocy,
w sprawie odbudowy i normalizacji życia w kantonie

Po miesiącach walk bohaterskie oddziały YPG i YPJ wyparły siły terrorystów ISIS z demokratycznego kantonu Kobanê. Jesteśmy wdzięczni za międzynarodowe wsparcie, które pozwoliło nam zwyciężyć w tej bitwie. Jak dotąd jednak nie uzyskaliśmy pomocy humanitarnej od żadnej organizacji rządowej ani międzynarodowej. W tej chwili, z całej cywilnej populacji Kobanê (525 tysięcy ludzi), na terenie kantonu pozostało około 25 tysięcy. Około 200 tysięcy pozostaje w obozach na terenie Turcji zaś reszta rozpierzchła się po innych krajach. Wszyscy oni z niecierpliwością oczekują na powrót do swoich domów. Aby to umożliwić, należy jednak przezwyciężyć szereg przeszkód.

kobane-battle-map1. Odbudowa miasta Kobane. W wyniku ataków ISIS, ponad 80% miasta zostało zniszczone. Należy je pilnie odbudować. Ma to najwyższy priorytet, ponieważ uchodźcy nie mogą wrócić do domów przed odbudową miasta. Przez ostatnie dwa lata w mieście nie było prądu, a dostawy wody były na niewystarczającym poziomie. Brak podstawowej infrastruktury bardzo utrudnia przywrócenie normalnego życia w mieście. Zwracamy się z apelem do organizacji i grup międzynarodowych o pomoc w odbudowie naszego miasta.

2. Miny i niewybuchy. Mimo wyparcia ISIS z terenu miasta, mieszkańcy Kobane nadal pozostają zagrożeni. Miasto jest pełne niewybuchów – pocisków artyleryjskich i moździerzowych. Dzieci bawią się na ulicach tuż obok niezdetonowanych ładunków. Prawie codziennie ktoś ginie w wybuchu. W okolicznych wioskach ISIS zaminowało domy, znacznie utrudniając działania naszych sił. Dopóki nie rozminuje się terenu, miasto i wioski w regionie są zbyt niebezpieczne, aby uchodźcy, przebywający w obozach na terenie Turcji, mogli bezpiecznie wrócić do domów. Wzywamy więc społeczność międzynarodową i Organizację Narodów Zjednoczonych, aby pilnie zapewniły nam pomoc techniczną i wyposażenie niezbędne do rozminowania kantonu.

3. Otwarcie korytarza humanitarnego. Autonomia Rojavy została oficjalnie ogłoszona 27 stycznia 2014, ale już od stycznia 2013 Turcja nałożyła embargo na demokratyczne kantony Kobane, Afrin i Cezire. Wzywamy społeczność międzynarodową, aby niezwłocznie zniosła to embargo, gdyż utrudnia ono odbudowę Kobane. Bez korytarza transportowego, umożliwiającego dostawy medyczne, pomoc humanitarną i transport materiałów do odbudowy Kobane, miasta nie da się odbudować. Otwarcie korytarza przez Turcję jest sprawą najwyższej wagi. Wzywamy społeczność międzynarodową, aby niezwłocznie zażądała tego od rządu tureckiego. Należy się to sprawiedliwie mieszkańcom i obrońcom Kobane. kobane-view-1

Kiedy 27 stycznia 2015 roku ogłosiliśmy, że nieustraszone oddziały YPG i YPJ wyparły siły ISIS z terenu miasta, cały świat świętował to jako zwycięstwo ludzkości nad terroryzmem. Premier kantonu Kobane, Enwer Muslim, powiedział wówczas: „zwycięska obrona Kobane przejdzie do historii jako przykład tryumfu ludzkości. W obliczu barbarzyństwa ISIS Kobane stawiło opór w imieniu całej ludzkości. Teraz jest czas, aby ludzkość, aby społeczność międzynarodowa, stanęła po stronie Kobane”.

Tych, którzy wspierali nas w walce, prosimy, aby wsparli nas też w odbudowie Kobane. Wzywamy też rządy i organizacje międzynarodowe, aby pomogły w odbudowie, zapewniając niezbędne wsparcie.

W imieniu Administracji Kantonu Kobane

Enwer Muslim


Rada Odbudowy Kobane

Kontakt w sprawach informacji i współpracy

Hewjin Aziz

Adres: Rue Jourdan 78, 1060 Bruxelles

Tel: +32.485103914

http://helpkobane.com/

reconstructkobane@gmail.com

Advertisements
About

Turning stories into reality.

Tagged with: , , ,
Posted in Po polsku
One comment on “Apel Administracji Kantonu Kobane
  1. […] 17https://freelab2014.wordpress.com/2015/03/17/apel-administracji-kantonu-kobane/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: