Lista najpilniejszych potrzeb Kantonu Kobane

W styczniu 2015 ustanowiono Radę Odbudowy Kobane (ROK), której zadaniem jest ocena poziomu zniszczeń na terenie kantonu, oraz współpraca z międzynarodowymi ekspertami. Z pomocą zdjęć satelitarnych dostarczonych przez UNITAR, ROK opracowała szczegółowy spis szkód, oraz spis usług infrastruktury, których przywrócenie jest pilnie konieczne. Wraz z międzynarodowymi ekspertami, Rada pracuje obecnie nad szczegółową analizą szkód, lecz początkowe oceny już wskazują, że 80 procent regionu jest zniszczone w stopniu dużym lub umiarkowanym. Wskazuje to na ogrom pracy, jaką trzeba wykonać, aby Kobane mogło znów funkcjonować, a uchodźcy mogli wrócić do swych domów.kobane-view-2

Liczba uchodźców powracających do Kobane wywołuje pilną potrzebę międzynarodowej pomocy i wsparcia materiałowego, niezbędnych do natychmiastowego rozpoczęcia odbudowy. Według danych UNHCR1, w wyniku ataków ISIS od 2013 roku, a szczególnie po 15. września 2014, około 200 tysięcy uchodźców uciekło z miasta i okolicznych osad i żyje dziś w obozach na terytorium Turcji. Po oswobodzeniu Kobane tysiące z nich powróciło do swoich domów, co wywołało pilne zapotrzebowanie na podstawowe usługi i dobra, takie jak żywność, leki, woda pitna i odzież zimowa. Setki uchodźców dziennie powracają dziś przez granicę, tworząc stały napływ straumatyzowanych osób, pilnie potrzebujących podstawowych usług i infrastruktury. Do dzisiaj ponad 25 tysięcy mieszkańców wróciło do miasta i otaczających je wiosek, lecz brakuje im podstawowych usług, wody pitnej i żywności.

Ocena szkód na terenie Kantonu Kobane

Opierając się na zdjęciach satelitarnych z okresu między 6 grudnia 2014 a 22 stycznia 2015, UNITAR/UNOSAT2 zidentyfikował w obszarze poniższej mapy łącznie 3167 uszkodzonych budowli, z czego ponad trzy czwarte to elementy infrastruktury niezbędnej do skutecznego zarządzania kantonem. Poniższa maa satelitarna pokazuje zniszczenia obejmujące wielkie obszary miasta Kobane.

kobane-satellite-view

Na zobrazowanym powyżej obszarze Kobane widać 1167 całkowicie zniszczonych budowli, 1155 poważnie uszkodzonych i 845 umiarkowanie uszkodzonych. Szersza analiza całego Kantonu Kobane wykazała łącznie 3247 budowli, z czego 1206 zostało całkiem zniszczonych, 1169 uszkodzonych poważnie, a 872 częściowo. W mieście i jego najbliższej okolicy naliczono także 979 lejów po eksplozjach.

Powyższa inwentaryzacja ma charakter wstępny i musi być potwierdzona przez dokładne badania w terenie.

Liczba budowli o różnym stopniu zniszczenia

Poziom zniszczeń

Na terenie mapy

Na całym obszarze kantonu

Zniszczone

1167

1206

Poważnie uszkodzone

1155

1169

Umiarkowanie uszkodzone

845

872

Razem

3167

3247

Leje po eksplozjach

493

969

Podstawowa Infrastruktura Kobane – potrzeby w zakresie odbudowy

Infrastruktura techniczna

Zgodnie z systemową polityką reżimu syryjskiego, miasta z przewagą ludności kurdyjskiej, jak Kobane nie miały własnych elektrowni, ujęć wody pitnej ani własnych młynów zbożowych. Uzależnione były od dostaw z sąsiadujących miast (Mimbej, Sirrin i Sheklar).

Terroryści z ISIS przez ponad dwa lata niszczyli okoliczną infrastrukturę i odcinali dostawy wody i elektryczności do Kobane, traktując to jako element taktyki wojennej.

Administracja Kantonu Kobane (AKK) znalazła tymczasowe rozwiązanie, pobierając wodę z lokalnych studzien, oczyszczając ją i rozprowadzając poprzez lokalną sieć wodociągową. Niestety, po dwóch miesiącach działania, system ten został zniszczony przez terrorystów.

kobane-view-3

Elementy infrastruktury

Stan zniszczeń

Woda i ścieki

Brak oczyszczalni wody. Wodociągi i kanalizacja całkowicie zniszczone.

Elektryczność

Podstawowa infrastruktura i wyposażenie zniszczone.

Młyny zbożowe3

Zniszczone w 20-50 procentach

Budynki publiczne

 • Budynki i wyposażenie zarządów gmin – całkowicie zniszczone.

 • Kwatera główna policji (Asayesh) – całkowicie zniszczona.

 • Centrum Ewidencji Ludności – całkowicie zniszczone.

 • Centrala Zarządu Finansów – całkowicie zniszczona.

 • Saray (dawny budynek rządowy) – całkowicie zniszczony.

 • Budynek parlamentu – całkowicie zniszczony.

 • Centrala Kurdyjskiego Czerwonego Półksiężyca – całkowicie zniszczona.

 • Centrala przedsiębiorstwa energetycznego – całkowicie zniszczona.

 • Centrala Inspekcji Handlowej4 – całkowicie zniszczona.

 • Bank Rolny i jego oddziały – uszkodzone w 30-80 procentach.

 • Urzędy pocztowe – uszkodzone w 20-60 procentach.

 • Stacje paliwowe – uszkodzone w 20-70 procentach.

 • Centrala Stowarzyszenia Konsumentów5 – całkowicie zniszczona.

 • Budynki przejścia granicznego Murshid Pinar – całkowicie zniszczone.

 • Biura głównej partii politycznej – całkowicie zniszczone.

Stan zniszczeń infrastruktury technicznej

W efekcie tych działań Kobane jest pozbawione oczyszczonej wody pitnej, a 25 000 mieszkańców pije dziś wodę nieoczyszczoną. Kanalizacja i sieć elektryczna w granicach miasta jest całkowicie zniszczona. Skutkiem tych zniszczeń jest poważne zagrożenie zdrowotne i brak żywności na terenie miasta.

kobane-view-4

Opieka zdrowotna

Przed atakami ISIS, w Kobane działały cztery szpitale, zdolne obsłużyć około 500 000 mieszkańców. W czasie walk dwa z tych szpitali zniszczono całkowicie, a pozostałe uszkodzono w 20-50 procentach. Prywatne gabinety lekarskie i apteki również zostały uszkodzone w stopniu poważnym lub umiarkowanym. W efekcie istnieją krytyczne braki w infrastrukturze, która ma zapewnić ochronę zdrowia tysiącom uchodźców powracających do miasta i okolicznych miejscowości.

Usługi medyczne

Łącznie

Zniszczone

Uszkodzone

Szpitale

4

2

2 w ponad 50%

Gabinety lekarskie

8

8

Apteki

3

3

Stan infrastruktury medycznej

Edukacja

Przed wybuchem walk, w Kobane działało 19 szkół, od poziomu podstawowego do licealnego. W czasie oblężenia 4 z nich zostały całkowicie zniszczone zaś 15 jest uszkodzone w 20-80 procentach. W 300 okolicznych wioskach wszystkie szkoły i instytucje edukacyjne zostały całkowicie zniszczone.

Szkoły i instytucje edukacyjne

Łącznie

Zniszczone

Uszkodzone

W mieście Kobane

19

4

15: 20-80%

W okolicy

300

300

Stan infrastruktury edukacyjnej

kobane-view-6

Rozwiązanie krótkoterminowe – tymczasowy obóz dla uchodźców

Z powodu ciągłego napływu powracających uchodźców, niepewnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, zaminowania przez ISIS okolicznych miejscowości i braków w infrastrukturze, Rada Odbudowy Kobane proponuje wykorzystanie 16 hektarów terenu na zachód od miasta dla stworzenia miasteczka namiotowego dla powracających uchodźców. Według Ministra Obrony i Bezpieczeństwa najważniejszym powodem jest zagrożenie minami-pułapkami, które uniemożliwia mieszkańcom kantonu powrót do ich domów.

Dopóki tereny kantonu nie zostaną rozminowane, powracający mieszkańcy będą mogli mieszkać w miasteczku namiotowym. W tym celu potrzebuje ono dwóch punktów medycznych, czterech szkół, posterunków bezpieczeństwa i innych koniecznych usług publicznych. Budowa miasteczka namiotowego to jedna z najważniejszych potrzeb w dziedzinie pomocy i wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej.

Usługa

Liczba jednostek

Namioty mieszkalne

1000

Namioty szkolne

4

Punkty medyczne

2

Sanitariaty

500

Usługi potrzebne w miasteczku namiotowym

Podsumowanie

Rada Odbudowy Kobane prowadzi dalsze prace nad oceną i inwentaryzacją szkód w terenie, ale jednocześnie pragniemy podkreślić, że wsparcie, pomoc i zaopatrzenie jest niezbędnie i pilnie potrzebne. Choć społeczność międzynarodowa już okazała znaczącą pomoc, przekazując znaczne ilości zaopatrzenia dla Kobane, te transporty zostały zatrzymane na terenie Turcji i nie dotarły do Rojavy. Dlatego Rada wzywa społeczność międzynarodową, organizacje pomocy humanitarnej, praw człowieka i inne organizacje pozarządowe, Unię Europejską i jej kraje członkowskie, a także Organizację Narodów Zjednoczonych, aby pomogły w otwarciu bezpiecznego korytarza humanitarnego z terytorium Turcji do kantonu Kobane. Jest to jedyny sposób, aby niezbędna pomoc dotarła do mieszkańców Kobane.

Bohaterscy obrońcy Kobane stawili czoła terrorystom w imieniu całej ludzkości. Ich opór zatrzymał marsz ISIS w stronę Europy. Ale walka trwa, a kurdyjskie siły samoobrony wciąż walczą, aby uchronić ludność Bliskiego Wschodu przed zagrożeniem ze strony ISIS.

kobane-view-5

Międzynarodowa pomoc w odbudowie Kobane będzie więc służyć – oprócz zaspokojenia potrzeb mieszkańców kantonu – dwojakiemu celowi.

 • Pokaże jedność i współdziałanie społeczności międzynarodowej przeciwko wszelkim formom terroryzmu.

 • Pokaże zjednoczenie społeczności międzynarodowej w wysiłkach na rzecz demokracji, wartości humanistycznych i praw kobiet.

Dlatego Rada Odbudowy Kobane podkreśla wagę bezpośredniej współpracy organizacji międzynarodowych z Administracją Kantonu Kobane, na rzecz procesu odbudowy i zapewnienia długoterminowego globalnego bezpieczeństwa.

Idris Nassan

Rzecznik Rady Odbudowy Kobane


Kontakt w sprawach informacji i współpracy

Hewjin Aziz

Adres: Rue Jourdan 78, 1060 Bruxelles

Tel: +32.485103914

Web: http://helpkobane.com/

Email: reconstructkobane@gmail.com


1Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (tłum.)

3Według danych Syryjskiego Centralnego Biura Statystycznego najważniejszym pożywieniem w kraju jest pszenica, spożywana przede wszystkim w postaci pieczywa. Trzeba podkreślić, że region Rojavy produkuje około 70% ziarna w skali całej Syrii, a uszkodzenia infrastruktury przetwórczej mają wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe całego kraju.

4Oryg: Consumer Supervisory Center (tłum.)

5Oryg: Consumer Institution Centre (tłum.)

Advertisements
About

Turning stories into reality.

Tagged with: , , ,
Posted in Po polsku
One comment on “Lista najpilniejszych potrzeb Kantonu Kobane
 1. […] 14https://freelab2014.wordpress.com/2015/03/17/lista-najpilniejszych-potrzeb-kantonu-kobane/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: