Blog Archives

Lista najpilniejszych potrzeb Kantonu Kobane

Rada Odbudowy Kobane prowadzi dalsze prace nad oceną i inwentaryzacją szkód w terenie, ale jednocześnie pragniemy podkreślić, że wsparcie, pomoc i zaopatrzenie jest niezbędnie i pilnie potrzebne. Choć społeczność międzynarodowa już okazała znaczącą pomoc, przekazując znaczne ilości zaopatrzenia dla Kobane, te transporty zostały zatrzymane na terenie Turcji i nie dotarły do Rojavy. Dlatego Rada wzywa społeczność międzynarodową, organizacje pomocy humanitarnej, praw człowieka i inne organizacje pozarządowe, Unię Europejską i jej kraje członkowskie, a także Organizację Narodów Zjednoczonych, aby pomogły w otwarciu bezpiecznego korytarza humanitarnego z terytorium Turcji do kantonu Kobane. Jest to jedyny sposób, aby niezbędna pomoc dotarła do mieszkańców Kobane.

Advertisements
Tagged with: , , ,
Posted in Po polsku

Apel Ministra Obrony i Bezpieczeństwa Kobane

Ministerstwo Obrony i Bezpieczeństwa Kantonu Kobane zwraca się z prośbą do międzynarodowych organizacji i instytucji odpowiedzialnych za rozminowywanie, aby zapewniły pomoc techniczną i transfer wiedzy, niezbędne dla jak najszybszego oczyszczenia terenu kantonu z min.

Tagged with: , , ,
Posted in Po polsku

Apel Administracji Kantonu Kobane

zwycięska obrona Kobane przejdzie do historii jako przykład tryumfu ludzkości. W obliczu barbarzyństwa ISIS Kobane stawiło opór w imieniu całej ludzkości. Teraz jest czas, aby ludzkość, aby społeczność międzynarodowa, stanęła po stronie Kobane

Tagged with: , , ,
Posted in Po polsku

Sieć Przyjaciół(ek) Rojavy: od teorii do praktyki!

Jak zorganizować pomoc dla Rojavy? Najkrótsze określenie: sprawnie, realistycznie, elastycznie. Co to oznacza w praktyce? Zasada pomocniczości. Pomagać należy TYLKO w tym, czego Rojava nie jest w stanie sama zrobić. To jest nie tylko kwestia efektywności; także szacunku dla ludzi

Tagged with: , , ,
Posted in Po polsku

Zbudujmy Sieć Przyjaciół(ek) Rojavy

W pierwszej części przedstawiam powody dla których warto jest stworzyć i uruchomić masową sieć praktycznej pomocy na rzecz odbudowy i rozwoju Rojavy. Dlaczego Rojava jest ważna? Autonomia Rojavy jest – na skalę Europy i Bliskiego Wschodu – prawdopodobnie najważniejszym politycznym

Tagged with: , , ,
Posted in Po polsku

W Stronę Demokracji Bezpaństwowej opublikowane!

Okładka "W stronę demokracji bezpaństwowej" - A. Ocalan, J. Biehl, D. Dirik, K. Nawratek

„Demokracja tam tylko wyrasta, gdzie jest potrzebą mas ludowych. Zjawia się ona jako reakcja przeciwko zachłanności państwa, jako konieczna obrona samorodnych instytucji, zorganizowanych interesów ekonomicznych i kulturalnych ludu przeciw biurokracji.” Edward Abramowski Nie było nam dane wyruszyć do Kobane, aby

Tagged with: , ,
Posted in Po polsku

Rojava, Putin, Syriza – niepokoje anarchisty

„Muszę przyznać, że niepokoi mnie pewien fakt. Otóż pisałeś kiedyś o przychylnych deklaracjach Putina na temat Rojavy. Pamiętam, jak napisałeś wtedy, że czasem ma się dziwnych sojuszników. Otóż zauważam pewną niepokojącą tendencję: na fejsowej stronie Rojavy pojawił się komunikat z

Tagged with: , ,
Posted in Po polsku

Beata Kowalska: Porozmawiajmy o Kobane.

Dr hab. Beata Kowalska (Instytut Socjologii UJ), jest socjolożką, współzałożycielką Kurdyjskiego Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie; zajmuje się problematyką bliskowschodnią. Oto skrót jej wystąpienia podczas dyskusji “Czy Kurdowie potrzebują Państwa?“, 12 stycznia 2015 roku w Krakowie. Pomysł dzisiejszego spotkania

Tagged with: , ,
Posted in Po polsku

List do organizatorów dyskusji “Czy Kurdowie potrzebują państwa”

12 stycznia w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie na temat Autonomii Rojavy i jej aspektów politycznych. Tytuł – dość prowokacyjny – brzmiał “Czy Kurdowie potrzebują państwa?“. Dilar Dirik, znana aktywiska Kuryjskiego Ruchu Kobiet, napisała do organizatorów dyskusji list. Oto jego

Tagged with: , ,
Posted in Po polsku